Nawigacja

Partners

Nasza szkoła bierze udział w projekcie unijnym Eksperymentuję Odkrywam Wiem

Zajęcia z logopedą w naszej szkole

Pani logopeda- nauczyciel SP Kocmyrzów I w roku szkolnym 2018/2019

przyjmuje uczniów w następujących terminach:

poniedziałek 13:00-16:00

czwartek       14:00-16:00

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca rozpoczyna realizację projektu

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca rozpoczyna realizację projektu

Eksperymentuję Odkrywam Wiem

Celem projektu jest wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych uczniów oraz dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do potrzeb nauczania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i metody eksperymentu, w szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca w okresie od 01.07.2017r do 30.06.2019r.

Grupą docelową projektu jest  223 uczniów szkół podstawowych w Luborzycy i Kocmyrzowie oraz  200 uczniów Gimnazjum w Luborzycy. Wsparciem objętych będzie również 35 nauczycieli tych szkół

Główne zadania:

- Zajęcia wyrównawcze z edukacji matematyczno-przyrodniczej w klasach I-III SP oraz w klasach IV-VI SP oraz gimnazjum

- Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze) w klasach I-III SP oraz  w klasach IV-VI - SP oraz gimnazjum

- Zajęcia z programowania i robotyki w klasach I-III SP oraz w klasach IV-VI SP oraz gimnazjum

- Zajęcia komputerowe w klasach I-III SP oraz w klasach IV-VI SP oraz gimnazjum

- Międzyszkolna pracownia przyrodnicza

- Zajęcia w terenie uzupełniające, obrazujące i utrwalające działania podejmowane na zajęciach pozalekcyjnych

- Doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania TiK oraz metody eksperymentu w dydaktyce

- Główne rezultaty:

- 423 uczniów objętych wsparciem w zakresie kompetencji kluczowych

-35 nauczycieli objętych wsparciem

- 2 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum doposażone w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne

- 3 szkoły dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

- 390 uczniów, którzy nabędą kompetencje kluczowe

- 35 nauczycieli, którzy podniosą swoje kompetencje

- 1 międzyszkolna pracownia przyrodnicza

- 6 wyjazdów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III SP, IV-VI i gimnazjum)

Rekrutacja do projektu: wrzesień 2017r. w szkołach objętych wsparciem w ramach projektu.

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Kryteria rekrutacji  uczestników do projeku

 

Projekt jest współfinasnsowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Galeria zdjęć

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Kocmyrzowie I
    Luborzyca 98
    32-010 Kocmyrzów

  • 12 387-14-01

Galeria zdjęć