Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Kocmyrzowie I
  Luborzyca 98
  32-010 Kocmyrzów

 • 12 387-14-01
liczba odwiedzin: 257936

Nasza szkoła bierze udział w projekcie unijnym Eksperymentuję Odkrywam Wiem

 

Wykaz podręczników na rok 2017/2018

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca rozpoczyna realizację projektu

Eksperymentuje_Odkrywam_Wiem.docx

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca rozpoczyna realizację projektu

Eksperymentuję Odkrywam Wiem

Celem projektu jest wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych uczniów oraz dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do potrzeb nauczania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i metody eksperymentu, w szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca w okresie od 01.07.2017r do 30.06.2019r.

Grupą docelową projektu jest  223 uczniów szkół podstawowych w Luborzycy i Kocmyrzowie oraz  200 uczniów Gimnazjum w Luborzycy. Wsparciem objętych będzie również 35 nauczycieli tych szkół

Główne zadania:

- Zajęcia wyrównawcze z edukacji matematyczno-przyrodniczej w klasach I-III SP oraz w klasach IV-VI SP oraz gimnazjum

- Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze) w klasach I-III SP oraz  w klasach IV-VI - SP oraz gimnazjum

- Zajęcia z programowania i robotyki w klasach I-III SP oraz w klasach IV-VI SP oraz gimnazjum

- Zajęcia komputerowe w klasach I-III SP oraz w klasach IV-VI SP oraz gimnazjum

- Międzyszkolna pracownia przyrodnicza

- Zajęcia w terenie uzupełniające, obrazujące i utrwalające działania podejmowane na zajęciach pozalekcyjnych

- Doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania TiK oraz metody eksperymentu w dydaktyce

- Główne rezultaty:

- 423 uczniów objętych wsparciem w zakresie kompetencji kluczowych

-35 nauczycieli objętych wsparciem

- 2 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum doposażone w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne

- 3 szkoły dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

- 390 uczniów, którzy nabędą kompetencje kluczowe

- 35 nauczycieli, którzy podniosą swoje kompetencje

- 1 międzyszkolna pracownia przyrodnicza

- 6 wyjazdów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III SP, IV-VI i gimnazjum)

Rekrutacja do projektu: wrzesień 2017r. w szkołach objętych wsparciem w ramach projektu.

 

Projekt jest współfinasnsowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wiadomości

Galeria zdjęć

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Kocmyrzowie I
  Luborzyca 98
  32-010 Kocmyrzów

 • 12 387-14-01

Galeria zdjęć